Dla kandydatów

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019!

Dlaczego warto studiować w Szkole Prawa Niemieckiego?!

Powodów jest wiele, a te najważniejsze to:

 1. SPN WPIA UW daje wspaniałą szansę studiowania prawa niemieckiego w Warszawie, bez wyjeżdżania do Niemiec, bez konieczności brania urlopu dziekańskiego.
 2. W trakcie kursu zajęcia prowadzi ponad 20 Profesorów z najlepszych uniwersytetów z Niemiec.
 3. Za udział w kursie studenci WPIA UW otrzymują 16 punktów ETCS, czyli dzięki Szkole mogą zaliczyć 25% programu studiów na 5 roku.
 4. Równolegle z zajęciami teoretycznymi w semestrze zimowym odbywa się autorski kurs prawniczego języka niemieckiego, specjalnie stworzony na potrzeby SPN WPIA UW i dopasowany do programu naszego kursu.
 5. Najlepsi absolwenci otrzymują zagraniczne staże w: Allianz, Daimler, Deutsche Telekom, Siemens czy ThyssenKrupp.
 6. Samo czesne nie jest wysokie – 1750zł za cały rok.
 7. Absolwentom SPN WPIA UW oferujemy udział w ciekawym programie dla byłych studentów Szkół Prawa Niemieckiego Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Absolwenci SPN WPIA UW mogą na Uniwersytecie w Bonn ukończyć studia LL.M. o 4 miesiące szybciej niż normalnie.

Dzięki wiedzy zdobytej w Szkole Prawa Niemieckiego można wyróżnić się na rynku pracy i łatwiej znaleźć pracę.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie prawa niemieckiego i europejskiego!

Więcej informacji o naszym kursie!

 

Proces rekrutacyjny na kurs 2018/2019.

Od udziału w kursie zapraszamy wszystkich, którzy dobrze znają język niemiecki i chcą poznać podstawy prawa niemieckiego.

Zapraszamy:

 • studentów i absolwentów prawa,
 • studentów i absolwentów innych wydziałów , którzy interesują się prawem niemieckim.

Szkoła jest dostępna dla studentów i absolwentów wszystkich uczelni, nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Egzamin wstępny (2 termin) odbędzie się 29 września 2018 r., sobota, w godzinach popołudniowych. Imienne zaproszenie zawierające szczegóły organizacyjne egzaminu prześlemy do każdego zarejestrowanego kandydata drogą mailową najpóźniej do 22 września 2018 r.

Egzamin będzie miał formę pisemnego testu oraz zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.


Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie mailem krótkiego pisemnego zgłoszenia na adres: spn.wpia@uw.edu.pl, w którym należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • kierunek i aktualny rok studiów lub datę ich ukończenia i miejsce pracy,
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu.

W pierwszym etapie rekrutacji nie wypełnia się żadnych formularzy, wystarczy przysłanie powyższego zgłoszenia na adres: spn.wpia@uw.edu.pl.

Po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia wysyłamy kandydatom szczegółowe informacje dotyczące studiowania w SPN.

 

Materiały przygotowawcze do egzaminu są dostępne w Punkcie Ksero przy ul. Lipowej 7a.

Opłata za uczestnictwo w kursie 2018/2019 wynosi 1750 zł + ok. 300 zł na fundusz studencki.

Nie przewidujemy możliwości uczestnictwa w kursie na zasadach wolnego słuchacza.

 

Studenci WPIA UW otrzymują 16 punktów ECTS za ukończenie kursu.

UWAGA: wpis za ukończenie SPN jest dawany we wrześniu.

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian.

 

Program semestru zimowego 2017/2018

Program semestru letniego 2017/2018