Dla kandydatów

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019!

Dlaczego warto studiować w Szkole Prawa Niemieckiego?!

Powodów jest wiele, a te najważniejsze to:

 1. SPN WPIA UW daje wspaniałą szansę studiowania prawa niemieckiego w Warszawie, bez wyjeżdżania do Niemiec, bez konieczności brania urlopu dziekańskiego.
 2. W trakcie kursu zajęcia prowadzi ponad 20 Profesorów z najlepszych uniwersytetów z Niemiec.
 3. Za udział w kursie studenci WPIA UW otrzymują 16 punktów ETCS, czyli dzięki Szkole mogą zaliczyć 25% programu studiów na 5 roku.
 4. Równolegle z zajęciami teoretycznymi w semestrze zimowym odbywa się autorski kurs prawniczego języka niemieckiego, specjalnie stworzony na potrzeby SPN WPIA UW i dopasowany do programu naszego kursu.
 5. Najlepsi absolwenci otrzymują zagraniczne staże w: Allianz, Daimler, Deutsche Telekom, Siemens czy ThyssenKrupp.
 6. Samo czesne nie jest wysokie – 1750zł za cały rok.
 7. Absolwentom SPN WPIA UW oferujemy udział w ciekawym programie dla byłych studentów Szkół Prawa Niemieckiego Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Absolwenci SPN WPIA UW mogą na Uniwersytecie w Bonn ukończyć studia LL.M. o 4 miesiące szybciej niż normalnie.

Dzięki wiedzy zdobytej w Szkole Prawa Niemieckiego można wyróżnić się na rynku pracy i łatwiej znaleźć pracę.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie prawa niemieckiego i europejskiego!

Więcej informacji o naszym kursie!

 

Proces rekrutacyjny na kurs 2018/2019.

Od udziału w kursie zapraszamy wszystkich, którzy dobrze znają język niemiecki i chcą poznać podstawy prawa niemieckiego.

Zapraszamy:

 • studentów i absolwentów prawa,
 • studentów i absolwentów innych wydziałów , którzy interesują się prawem niemieckim.

Szkoła jest dostępna dla studentów i absolwentów wszystkich uczelni, nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Egzamin wstępny odbędzie się 21 kwietnia 2018 r., sobota, w godzinach popołudniowych. Imienne zaproszenie zawierające szczegóły organizacyjne egzaminu prześlemy do każdego zarejestrowanego kandydata drogą mailową najpóźniej do 7 kwietnia 2018 r.

Egzamin będzie miał formę pisemnego testu oraz zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.


Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie mailem krótkiego pisemnego zgłoszenia na adres: spn.wpia@uw.edu.pl, w którym należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • kierunek i aktualny rok studiów lub datę ich ukończenia i miejsce pracy,
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu.

W pierwszym etapie rekrutacji nie wypełnia się żadnych formularzy, wystarczy przysłanie powyższego zgłoszenia na adres: spn.wpia@uw.edu.pl.

Po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia wysyłamy kandydatom szczegółowe informacje dotyczące studiowania w SPN.

 

Materiały przygotowawcze do egzaminu są dostępne w Punkcie Ksero przy ul. Lipowej 7a.

Opłata za uczestnictwo w kursie 2018/2019 wynosi 1750 zł + ok. 300 zł na fundusz studencki.

Nie przewidujemy możliwości uczestnictwa w kursie na zasadach wolnego słuchacza.

 

Studenci WPIA UW otrzymują 16 punktów ECTS za ukończenie kursu.

UWAGA: wpis za ukończenie SPN jest dawany we wrześniu.

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian.

 

Program semestru zimowego 2017/2018

Program semestru letniego 2017/2018