Kurs językowy online!

Wiele osób zwraca się do nas, pisząc, że bardzo chcieliby uczestniczyć w kursie Szkoły Prawa Niemieckiego, ale za słabo znają język niemiecki. Postanowiliśmy zatem pomóc w takich sytuacjach i zorganizowaliśmy nowy autorski kurs języka niemieckiego. Kurs ten ma ułatwić udział w kursie SPN osobom, które znają język niemiecki na poziomie B1.

Z przyjemnością zapraszamy zatem na intensywny kurs języka niemieckiego online przygotowujący do egzaminu wstępnego oraz do zajęć prowadzonych w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego.

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności językowych na poziomie B1/B2 oraz wprowadzenie do terminologii ekonomiczno-prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad poprawności gramatycznej i stylistycznej w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Nie jest to kurs niemieckiego języka prawniczego i na pewno nie zastąpi udziału w kursie prawa niemieckiego SPN. Jest to kurs językowy, który ma ułatwić efektywny udział w zajęciach w Szkole Prawa Niemieckiego.

Udział w kursie nie gwarantuje pozytywnego wyniku na egzaminie wstępnym do Szkoły Prawa Niemieckiego, ale na pewno może znacznie zwiększyć szanse na udział w kursie.

Ze względu na epidemię przygotowaliśmy nową formę kursu, który od początku kwietnia będzie prowadzony przez Internet. Do udziału w kursie zapraszamy osoby, które już brały udział w kursie stacjonarnym, ale także innych kandydatów do SPN.

Kurs oparty na autentycznych niemieckich tekstach prasowych, podcastach oraz materiałach wideo o tematyce ogólnojęzykowej z naciskiem na zagadnienia gospodarcze, prawne i polityczne. Zajęcia będą opierały się na przygotowaniu i opracowaniu zadanych materiałów, a webinaria, które będą odbywały się 2 razy w tygodniu, będą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz omówienia trudniejszych zagadnień.  

Celem kursu jest skuteczne przygotowanie do egzaminu, dlatego nacisk położony jest na maksymalne rozszerzenie zasobu słownictwa, pracę na żywym języku w oparciu o materiały prasowe oraz na przestrzeganie zasad poprawności językowej. W tym celu studenci, oprócz omówienia zagadnień tematycznych na webinariach, będą otrzymywali indywidualne wskazówki dotyczące umiejętności językowych, nad którymi powinni jeszcze popracować. 

Kurs prowadzi Natalia Spychalska-Zięba:

Tłumaczka i lektorka języka niemieckiego. Absolwentka studiów tłumaczeniowych w językach niemieckim, rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu. Uzyskała także stopień magistra z zakresu Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów z dziedziny ekonomii, prawa oraz branży leśnej.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe, które zdobywała w branży szkoleniowej i HR w Niemczech, wykorzystuje prowadząc od 6 lat działalność tłumaczeniową oraz kursy i szkolenia językowe. Autorka bloga o nauce języków i dwujęzyczności u dzieci (http://aufgutdeutsch.eu/blog.html).

Początek kursu to 6 kwietnia, planowe zakończenie to 23 kwietnia z możliwością przedłużenia.

Planowe są dwie grupy: poniedziałek i czwartki: 16:30-17:30 i 18:00-19:00.

Opłata za kurs: 250zł (za zajęcia 6-23.04.2020r. )

Zapisy przyjmujemy od 1.04.2020 r. do wyczerpania wolnych miejsc, drogą mailową: spn.wpia@uw.edu.pl

Kurs odbywa się w kameralnych grupach liczących maksymalnie po 10 osób. Kurs zostanie uruchomiony, jeżeli zgłosi się 6 osób chętnych.