Spotkanie Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ, UwB, UAM i UW 18 X 2019 r. Zapraszamy!

Przekaż 1% podatku na rzecz Uniwersyteckiej Fundacji SPN! Nr KRS: 0000105600

Kurs prawa niemieckiego i europejskiego

Kurs prawa niemieckiego i europejskiego

Dowiedz się więcej o kursie organizowanym przez SPN WPIA UW

70-lecie uchwalenia Ustawy Zasadniczej

70-lecie uchwalenia Ustawy Zasadniczej

Dyskusja na Uniwersytecie Warszawskim
17 czerwca, 2019, godz. 15.00
Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Program dla absolwentów

Program dla absolwentów

Zapraszamy na tegoroczne spotkanie absolwentów 18 X 2019!

To wspól­ny pro­jek­t Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, Wydziału Nauk o Pań­stwie i Pra­wie Reń­skiego Uni­wer­sy­tetu Fry­de­ryka Wil­helma w Bonn oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.