Kurs prawa niemieckiego i europejskiego

Kurs prawa niemieckiego i europejskiego trwa cały rok akademicki i obejmuje takie przedmioty jak: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne czy prawo gospodarcze. Największy nacisk kładziemy na prawo cywilne oraz prawo handlowe i gospodarcze.

Kurs prawa niemieckiego i europejskiego adresowany jest – w pierwszej kolejności – do studentów prawa i polskich prawników zainteresowanych bliższym poznaniem systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec oraz jego coraz silniejszych związków z prawem Unii Europejskiej. W zajęciach mogą uczestniczyć także studenci i absolwenci innych kierunków, jeżeli ich praca lub zainteresowania pozostają w związku z programem Szkoły.

W semestrze zimowym – trwającym od października do końca grudnia – zajęcia prowadzą przede wszystkim niemieccy prawnicy-praktycy. W ramach tego semestru studenci muszą zaliczyć dwa kolokwia/testy. Pozytywna ocena warunkuje dalszą naukę w SPN. W semestrze letnim – od stycznia do końca czerwca – wykłady prowadzą niemieccy wykładowcy, profesorowie, przede wszystkim z Wydziału Nauk o Państwie i Prawie Uni Bonn. Aby otrzymać dyplom ukończenia SPN WPIA UW studenci muszą w semestrze letnim napisać 5 pisemnych egzaminów, obejmujących wiedzę ze wszystkich zajęć.

Dyplom ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego jest podpisany przez Rektorów oraz Dziekanów Wydziałów Prawa obu uczelni. Dyplom ten nie daje żadnych uprawnień, stanowi jednak znakomite uzupełnienie wykształcenia i jest bardzo mile widziany przez pracodawców.

Zajęcia w ramach odbywają się co tydzień w piątki 15:00 – 18:30 i soboty 9:00 – 14:00.

Równolegle z kursem prawa, w semestrze zimowym odbywa kurs niemieckiego języka prawniczego.

Informacja dla kandydatów do SPN dostępne są w zakładce „Dla kandydatów