Kurs prawa niemieckiego i europejskiego

Kurs prawa niemieckiego i europejskiego trwa cały rok akademicki i obejmuje takie przedmioty jak: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne czy prawo gospodarcze. Największy nacisk kładziemy na prawo cywilne oraz prawo handlowe i gospodarcze.

Kurs prawa niemieckiego i europejskiego adresowany jest – w pierwszej kolejności – do studentów prawa i polskich prawników zainteresowanych bliższym poznaniem systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec oraz jego coraz silniejszych związków z prawem Unii Europejskiej. W zajęciach mogą uczestniczyć także studenci i absolwenci innych kierunków, jeżeli ich praca lub zainteresowania pozostają w związku z programem Szkoły.

W semestrze zimowym – trwającym od października do końca grudnia – zajęcia prowadzą przede wszystkim niemieccy prawnicy-praktycy. W ramach tego semestru studenci muszą zaliczyć dwa kolokwia/testy. Pozytywna ocena warunkuje dalszą naukę w SPN. W semestrze letnim – od stycznia do końca czerwca – wykłady prowadzą niemieccy wykładowcy, profesorowie, przede wszystkim z Wydziału Nauk o Państwie i Prawie Uni Bonn. Aby otrzymać dyplom ukończenia SPN WPIA UW studenci muszą w semestrze letnim napisać 5 pisemnych egzaminów, obejmujących wiedzę ze wszystkich zajęć.

Dyplom ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego jest podpisany przez Rektorów oraz Dziekanów Wydziałów Prawa obu uczelni. Dyplom ten nie daje żadnych uprawnień, stanowi jednak znakomite uzupełnienie wykształcenia i jest bardzo mile widziany przez pracodawców.

Zajęcia w ramach odbywają się co tydzień w piątki 15:00 – 18:30 i soboty 9:00 – 14:00.

Równolegle z kursem prawa, w semestrze zimowym odbywa się kurs niemieckiego języka prawniczego.

Informacja dla kandydatów do SPN dostępne są w zakładce „Dla kandydatów

Opinie absolwentów Szkoły Prawa Niemieckiego

 • Jacek Kudła, Absolwent 2009/2010
  Dla mnie udział w kursie letnim a potem rocznym Szkoły Prawa Niemieckiego stanowił wstęp do rozwoju zainteresowań komparatystycznych, bowiem niewątpliwie poszerzył moje prawnicze horyzonty myślowe otwierając je na perspektywę prawno-porównawczą. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas intelektualnej przygody w SPN zaowocowały komparatystyczną pracą magisterską, ukończeniem studiów LL.M. w Bonn, wieloma zawodowymi projektami z zakresu porównywania prawa polskiego i niemieckiego w pracy naukowej, w tym w pracy doktorskiej na komparatystyce i europejskim prawie cywilnym. SPN dał mi też możliwość poznania wielu fajnych i ambitnych ludzi.
 • Katarzyna S., absolwentka 2017/2018

Polecam Szkołę Prawa Niemieckiego każdemu, kto zna język niemiecki. To wspaniała inwestycja w siebie. Zarówno osoby skoncentrowane na pracy zawodowej, jak i naukowej wyniosą dużo dobrej i pewnej wiedzy. SPN to unikatowa szansa kontaktu z niemieckimi akademikami i praktykami, poznania innego porządku prawnego, nauczenia się posługiwania niemieckim prawniczym w praktyce.

Szkoła jest świetnie zorganizowana. Program jest przemyślany, pozwala zapoznać się ze wszystkimi dziedzinami ważnymi dla rzeczywistości gospodarczej. Zajęcia są ciekawe, a wykładowcy profesjonalni i życzliwi – zapytani bez problemu kierują do dalszych źródeł lub materiałów. Wszystko przebiega w miłej atmosferze.

Bardzo podoba mi się zwyczaj „opieki” nad wykładowcami. Każdy przynajmniej raz w roku (ustalane zawczasu) jest odpowiedzialny za pomoc Wykładowcy podczas jego pobytu Warszawie np. odebranie z lotniska, wyjście na koncert lub obiad. Przede wszystkim jednak, to możliwość spędzenia czasu i rozmowy z kimś, kto – gdyby nie SPN – byłby nieosiągalny.

 • Katarzyna Dziewulska, Absolwentka 2013/2014
  Z perspektywy czasu mogę ocenić, że wybór Szkoły Prawa Niemieckiego był moim najlepszym wyborem pod względem rozwoju podczas całego toku studiów na wydziale prawa. Nie tylko ze względów językowych (proszę sobie wyobrazić kurs języka niemieckiego w wymiarze ok 10 godzin tygodniowo przez cały rok), ale przede wszystkim większej świadomości prawnej, a także zawartych tam znajomości. Ilość uczestników pozwala na czynne branie udziału w każdym z wykładów. Wygrana zagraniczna praktyka spowodowała pojawienie się w moim życiu możliwości o których wcześniej nawet nie śmiałam marzyć i znacznie poszerzyła moje horyzonty. Polecam każdemu kto ma ambicję na „coś więcej”, ponieważ włożona praca zwróci się niejednokrotnie! W życiu wszystko zależy od nas, trzeba tylko chwytać szanse, które nam ono przynosi. Jestem przekonana, że SPN jest niewątpliwie jedną z takich szans!
 • Agnieszka Kosmalska, Absolwentka 2008/2009
  Szkoła Prawa Niemieckiego dała mi bardzo wiele — nabyłam ogromną wiedzę dotyczącą niemieckiego systemu prawnego. Poznałam prawne słownictwo specjalistyczne, szczegółowo mogłam zapoznać się z przepisami niemieckiego GG, BGB, StGB i in. Poza wiedzą teoretyczną SPN dała mi możliwość zmierzenia się z kazusami z przeróżnych dziedzin prawa. Dzięki SPN poznałam ciekawych ludzi, miałam możliwość wysłuchania wykładów wybitnych niemiec­kich profesorów oraz nawiązania znajomości z wykładowcami — m.in. przedsiębiorcami, profesorami, politykami. SPN to wymagająca Szkoła, o wyjątkowej atmosferze i dopiętej na ostatni guzik organizacji. Polecam!
 • Zygmunt Waga, Absolwent 2016/2017

Udział w kursie szkoły prawa niemieckiego, pomimo konieczności dużych nakładów pracy (najbardziej dawały się we znaki odbywające się w niedzielę klausury), był jednym z najbardziej wartościowych doświadczeń studiów. Poznanie podstaw niemieckiego porządku prawnego pozwoliło mi spojrzeć na wiele problemów prawnych z innej perspektywy i przez to lepiej je zrozumieć. Poruszane na zajęciach tematy inspirowały również do dalszych poszukiwań i wpłynęły na kształt mojej pracy magisterskiej. Ponadto ogromną zaletą kursu jest też możliwość poznania niemieckiego języka prawniczego, bez konieczności wyjazdu do Niemiec. Zdobyta w trakcie kursu wiedza znacznie ułatwiła mi start na wymianie studenckiej w Lipsku.

 • Tomasz Zyglewicz, Absolwent 2016/2017
  Zdecydowanie polecam i gorąco zachęcam do udziału w kursie prawa niemieckiego, oferowanym przez SPN UW. Warto wziąć w nim udział choćby z poniższych powodów:
  A. Materiał. Program kursu jest silnie zorientowany na zagadnienia istotne dla praktyki gospodarczej. Szczególny nacisk kładzie się na instytucje najczęściej występujące w obrocie. Bardzo ucieszyły mnie też zajęcia z dziedzin nieobjętych programem kursowym na WPiA UW.Prześledzenie alternatywnych sposobów uregulowania pewnych kwestii pozwoliło mi niejednokrotnie dużo lepiej zrozumieć i „poczuć” istotę konkretnych instytucji prawnych. Co więcej, dzięki zbieżności polskiego i niemieckiego systemu prawa, kurs stanowił – niejako przy okazji – świetną powtórkę materiału ze wcześniejszych lat studiów. B. Metody. Kurs był bardzo odświeżającym doświadczeniem względem – niestety wciąż chyba dominującej – metody prowadzenia zajęć, polegającej na wędrówce przez kodeks artykuł po artykule. Większość prowadzących umiejętnie łączyła teoretyczne tło (ze szczególnym naciskiem na kwestie problemowe, co pozwalało lepiej utrwalać materiał) z omawianiem kazusów. Nie przypominam sobie, bym się kiedykolwiek nudził na zajęciach SzPN. C. Prowadzący. Ludzie wysokiej kultury osobistej i intelektualnej, nie tworzący przy tym zbędnego dystansu między sobą a uczestnikami. D. Język. Dla mnie zajęcia stanowiły bardzo atrakcyjny substytut tradycyjnego kursu językowego. Wykłady bowiem są interesujące same w sobie, a przez sześć godzin tygodniowo siłą rzeczy podłapuje się całą masę słownictwa i użytecznych zwrotów.
 • Justyna B., Absolwentka 2016/2017
  Szkoła Prawa Niemieckiego to znakomita inwestycja (przede wszystkim swojego czasu) we własny rozwój. Sumienna praca na pewno zostanie wynagrodzona każdemu, kto będzie chciał wynieść z tego doświadczenia jak najwięcej. Ja jestem bardzo zadowolona z osiągniętych efektów. Nie tylko podniosłam do poziomu zaawansowanego moją znajomość niemieckiego języka prawniczego (co w zasadzie jest bliskie nauce kolejnego języka obcego) i poznałam całe spektrum regulacji cywilnego i publicznego prawa niemieckiego, ale udało mi się także uzyskać stypendium, dzięki któremu studiuję obecnie w ramach programu LL.M. na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn, a dzięki wysokim wynikom w nauce wygrałam dodatkowo staż w Deutsche Telekom AG, który odbędę w Bonn po ukończeniu studiów. Każdemu, kto zna język niemiecki, z ręką na sercu polecam udział w SPN! Udział w kursie otwiera drzwi do wielu wspaniałych szans, które warto wykorzystać!