Polsko-Niemieckie konferencje naukowe

Umowy o wzajemnym wspieraniu inwestycji: teraźniejszość i przyszłość w Unii Europejskiej

Polsko-niemiecka konferencja

18 października 2018 r., Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/20

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. Wstęp wolny. Prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy: spn.wpia@uw.edu.pl

PROGRAM / PROGRAMM

14:00  Powitanie / Begrüßung

14:00 – 14:40

  • Prof. Dr. Hans-Georg Dederer, Universität Passau

Stosunek Niemie

c do międzynarodowej ochrony inwestycji – złożone perspektywy polityczne i prawne

Deutschlands Haltung zum internationalen Investitionsschutz – schillernde Perspektiven aus Politik und Recht

 

14:40 – 15:20

  • Prof. dr hab. Cezary Mik, Warszawa, UKSW

Stosunek Polski do międzynarodowej ochrony inwestycji – złożone perspektywy polityczne i prawne

Polens Haltung zum internationalen Investitionsschutz – schillernde Perspektiven aus Politik und Recht

 

15:20 – 16:00

  •  Prof. Dr. Marcus Ludwigs, Universität Würzburg

Ochrona inwestycji w granicach autonomii prawa Unii europejskiej

Investitionsschutz in den Grenzen der Autonomie des Unionsrechts

16:00 – 16.30  Przerwa na kawę / Kaffeepause

16:30 – 18:00 Dyskusja panelowa / Podiumsdiskussion

 

Moderacja / Moderation:

Prof. Dr. Wulf-Henning Roth, Universität Bonn

Paneliści / Teilnehmer:

Prof. Leszek Bosek (WPIA UW),  Prof. Dederer, Prof. Ludwigs, Prof. Cezary Mik, dr Rafał Morek (CRSiK WPIA UW), Prof. Stanisław Sołtysiński (Kancelaria SKS), mec. Justyna Szpara (Kancelaria Łaszczuk).

 

Dyskusja /

Diskussion

Życzliwe wsparcie:

Patronat medialny:

 

Pobierz program konferencji

Zaproszenie 18 X Konferencja BIT

Konferencje z ubiegłych lat

Europejska Konwencja Praw Człowieka – teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwecji

Polsko-niemiecka konferencja naukowa

19 października 2017 r.

Pobierz program konferecji

Konferecja 19 X 2017 program

Państwo konstytucyjne

Konferencja z okazji 20-lecia Szkoły Prawa Niemieckiego

20 października 2016 r.

Pobierz program konferencji

Konferencja 20 X 2016 program

Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka

Konferencja organizowana we współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SAKIG)

21 maja 2015 r.

Pobierz program konferencji

Konferencja 21 V 2015 program

Problemy niemieckiego i polskiego prawa zamówień publicznych

4 kwietnia 2014 r.

Pobierz program konferencji

Konferencja 4 IV 2014 program

Prawo do dostępu do informacji  wobec organów władzy publicznej

24 maja 2013 r.

Pobierz program konferencji

Konferencja 24 V 2013 program