Polsko-Niemieckie konferencje naukowe

Dyrektywa ECN+

konferencja polsko-niemiecka

Termin: 17 października 2019 r., godz. 14:00 – 18:00

Miejsce: Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Rejestracja: do / bis zum 14 X 2019  drogą mailową spn.wpia@uw.edu.pl

 

PROGRAM / PROGRAMM

 

14:00  Powitanie / Begrüßung

14:10: Dr.  Gero Meessen, Uniwersytet W Saarbrücken/Biuro Prawne Komisji Europejskiej

Referat: Cel dyrektywy ECN+, historia jej powstania. Kompromisy zawarte w trakcie jej kształtowania.

14:40: Elisavet Aresnidou, DG Comp, Komisja Europejska

Referat: Zakres możliwości implementacji dyrektywy ECN+ oraz dotychczasowe doświadczenia 

15:10: Dr. Gunnar Kallfaß Dyrektor Departamentu Niemieckiego I Europejskiego Prawa Antymonopolowego, Bundeskartellamt

Referat: Niemieckie doświadczenia z implementacją dyrektywy ECN+

15:40:  Marta Kruszka, Naczelnik w Departamencie Ochrony Konkurencji, UOKiK

Referat: Polskie doświadczenia z implementacją dyrektywy ECN+

16:10: przerwa na kawę

Dyskusja / Diskussion

16:30 – 18:00: Dyskusja panelowa mówców z udziałem przedstawicieli świata praktyki i nauki

dr hab. Mateusz Błachucki, Instytut Nauk Prawnych PAN

mec. Krzysztof Kanton, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

mec. Piotr Paśnik, Kancelaria Modzelewska & Paśnik

Moderator dyskusji: Prof. Dr. Wulf-Henning Roth, LL.M., Instytut Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Porównawczego, Uniwersytet w Bonn

 

język: polski, niemiecki, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

Pobierz program konferencji:

17 X Konferencja ECN+ program

 

Sponsorzy:

                    

Konferencje z ubiegłych lat

70-lecie uchwalenia Ustawy Zasadniczej

Dyskusja na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji i Szkoła Prawa Niemieckiego)

Pobierz program konferencji17 X Konferencja ECN+ program

Zaproszenie 70-lecie Grundgesetz 17.06.2019

Umowy o wzajemnym wspieraniu inwestycji: teraźniejszość i przyszłość w Unii Europejskiej

Polsko-niemiecka konferencja

Pobierz program konferencji

Zaproszenie 18 X Konferencja BIT

Europejska Konwencja Praw Człowieka – teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwecji

Polsko-niemiecka konferencja naukowa

19 października 2017 r.

Pobierz program konferecji

Konferecja 19 X 2017 program

Państwo konstytucyjne

Konferencja z okazji 20-lecia Szkoły Prawa Niemieckiego

20 października 2016 r.

Pobierz program konferencji

Konferencja 20 X 2016 program

Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka

Konferencja organizowana we współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SAKIG)

21 maja 2015 r.

Pobierz program konferencji

Konferencja 21 V 2015 program

Problemy niemieckiego i polskiego prawa zamówień publicznych

4 kwietnia 2014 r.

Pobierz program konferencji

Konferencja 4 IV 2014 program

Prawo do dostępu do informacji  wobec organów władzy publicznej

24 maja 2013 r.

Pobierz program konferencji

Konferencja 24 V 2013 program